ROZWAŻNE ODDZIELENIE

Rozważane oddzielnie, jako niezależne i niemające ze sobą nic wspólnego te dwa obszary Bytu, czyli byt-w-sobie i byt-dla-siebie stanowią abstrakcję. Ale faktycznie łączy je pewna syntetyczna relacja. Dlatego w L’Etre et le neant postuluje Sartre rozpoczęcie dociekań nad Bytem od zbadania ich wzajemnego związku, czyli tej całości jaką stanowi człowiek-w-świecie. Relacje zachodzące między różnymi regionami bytu traktuje jako zjawisko pierwotne należące do samej struktury tych bytów. Własne istnienie i istnienie świata są założone przez świadomość jako współobecne i współzależne od siebie, ściśle ze sobą skorelowane. Obejmuje je funkcja neantyzująca (oparta na podstawowej struk­turze świadomości umożliwiającej jednoczesne oddzielanie się nicością od sie­bie samej i ustanawianie podstawy nicości w bycie). Już przez sam fakt istnie­nia człowiek organizuje wokół siebie pewien świat, nadaje sens rzeczom. Byt sam-w-sobie jest totalnie nieprzejrzysty, w postaci zorganizowanej występuje tylko w ludzkich projekcjach. Byt-dla-siebie jest absolutnym zdarzeniem, któ­re „nawiedza” byt-w-sobie i dopiero on nadaje mu charakter fenomenu, wszyst­kie cechy, określenia i znaczenia. By nadać sens, znaczenie, wyodrębnić jakąś rzecz czy zjawisko świadomość musi mieć zdolność zaprzeczania rzeczywisto­ści, kwalifikowania jej ze względu na jakieś wartości jako nicości i odwrotnie – zakładania tych wartości jako nicości wobec rzeczywistości.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply