WĄTPLIWE WARTOŚCI

Wartości są zawsze wątpliwe, gdyż obejmują zbyt wiele w stosunku do konkretnego przypadku, dysponują nadmiarem sensu, który nigdy w pełni nie może być zrealizowany. Nawet wartość autentyczności (realizacji wolności) w wymiarze praktycznym ma charakter czysto formalny: „wartość zaangażowania nie należy w żadnym stopniu do wartości obszaru, na jakim się dokonuje”. Wynika to z całkowitej neutralności aksjologicznej świata, w jakim realizuje się ludzka egzystencja.„Człowiek to daremna pasja”, a całość ludzkiego życia skazana jest na nie­uchronną klęskę. Dlaczego? Ponieważ podstawą ludzkiej hierarchii wartości, ludzkich celów jest ostatecznie moralność, a system Sartre’a (wedle jego wła­snej oceny przedstawionej w Czasie nadziei) nie potrafił ani uzasadnić, ani wprowadzić moralności. Co mają wspólnego ze sobą te dwa rodzaje bytu (byt- w-sobie i byt-dla-siebie)? Tylko i wyłącznie Byt. Stosunek jest jednostronny: to, co dla-siebie nie może obyć się bez tego, co w-sobie, a to, co w-sobie potrze­buje dla-siebie tylko po to, by mu się pojawiać. Ale to, co w-sobie nie potrze­buje pojawiać się, by być. Synteza nie jest możliwa. Z czego Descombe wycią­ga radykalną konkluzję, że świat nie implikuje człowieka. To konsekwencja zasadniczej sprzeczności, „rozdarcia” zachodzącego na poziomie bytu. Roz­dzielenie Bytu na byt-w-sobie i byt-dla-siebie antycypuje wg Bukowskiego późniejsze analizy stosunków międzyludzkich – konfliktu, nienawiści, „uprzedmiotawiającego spojrzenia Innego”, wolności jako negacji tego, co jest.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply