WEDŁUG SPENCERA

Według Spencera ludzie mogą sobie wytworzyć nieokreślone pojęcie rzeczywi­stości bezwzględnej. Istnieje jednak taka cecha, której tego rodzaju byt nie może być pozbawiony. Jest nią trwanie. Jego zdaniem nieokreślone pojęcie rzeczywistości bezwzględnej jest nierozerwalnie związane z bezwzględnym trwaniem. Wobec tego rzeczywistość nie jest niczym innym jak trwaniem świadomości.Spencer jest przekonany, że człowiek posiada w sobie nieokreśloną świa­domość jakiejś rzeczywistości bezwzględnej, przekraczającej wszelką stosun- kowość. Po pierwsze, w umyśle ludzkim istnieje przeświadczenie, że chociaż świat zewnętrzny cechuje zmienność, to istnieje niezmienne podłoże, na którym owe zmiany dokonują się. Po drugie, każdy człowiek posiada świadomość względnej rzeczywistości. Po trzecie, „że ponieważ myślenie możliwem jest tylko «w stosunkach», stosunkowa przeto (względna) rzeczywistość, jako taka, pojmowana być może jedynie w związku z rzeczywistością bezwzględną”.Spencer twierdzi, że rzeczywistość ukryta poza pozorami, czyli byt praw­dziwy, jest dla ludzkiego umysłu niepoznawalna. Wynika to z budowy rozumu. Chociaż absolut nie może być nigdy poznanym w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jednak jego istnienia człowiek nie jest w stanie zanegować.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply